top of page

PROBLEMATIEKEN

 • Diagnostiek en behandeling van stemstoornissen

 • Behandeling van cliënten met laryngectomie

 • Transgender stem- en spraaktraining

 • Stemcoaching – stemtraining – presentatietechnieken

 • Articulatiestoornis

 • Articulatie optimaliseren – dictie

 • Foutieve mondgewoonten

 • Afasie – taal

 • Dysartrie – spraak

 • Spraakapraxie – programmatie van de spieren

 • Cognitieve moeilijkheden

 • Slikstoornissen

 • Lezen – dyslexie

 • Spelling – dysorthografie

 • Rekenen – dyscalculie

 • Hartcoherentie

 • Buteyko

bottom of page