top of page

OVER ALICE

Als logopediste is Alice Byttebier gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van stemstoornissen, articulatiestoornissen, professioneel stemgebruik en presentatietechnieken bij beroepssprekers. Zij volgt momenteel het Postgraduaat Stemstoornissen om haar kennis hieromtrent verder te verdiepen. Ook maakt zij gebruik van ‘manuele (circum)laryngeale technieken’ om stemgerelateerde spanningsklachten te behandelen. Zelf volgt zij ook zangles aan het conservatorium te Brugge om haar eigen zangstem verder te ontwikkelen, alsook professionele stemgebruikers beter te begeleiden bij de optimalisatie van de zangstem.

 

Verder heeft Alice een grote interesse in neurologopedie. Dit ontdekte ze tijdens de stage en vakantiejobs binnen de ziekenhuissetting. Momenteel werkt zij op zaterdag en in de vakantieperiodes in revalidatiecentrum BZIO. Daar werkt zij met patiënten met neurogene communicatiestoornissen en dysfagie.

 

Kinderen met foutieve mondgewoonten worden ook behandeld door Alice. Zij heeft zich verdiept in oromyofunctionele stoornissen aan de hand van de opleiding OMFT van Peter Helderop en Karen Rubbrechts. De vorm van je mond en de stand van je tanden wordt namelijk grotendeels bepaald door de spieren in en om je mond (tong, lippen,…). Afwijkende mondgewoonten zoals mondademen, duimzuigen, tongpersen… kunnen het evenwicht van die spieren verstoren en je gebit/articulatie negatief beïnvloeden. De logopedist heeft als doel om het spieronevenwicht te herstellen. 

 

Kinderen met spraak-, stem- en leerproblemen kunnen ook bij haar terecht. Alice is momenteel deels werkzaam in basisschool Manitoba SInt-Andries en deels in haar zelfstandige praktijk te Oostkamp.

COMPETENTIES EN VORMINGEN

 • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen: afstudeerrichting logopedie (Vives Brugge)

 • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen: afstudeerrichting audiologie (Vives Brugge)

 • Postgraduaat Stem (2022 – 2024)

 • Vormingen:

  • Logopedie bij de Ziekte van Parkinson (Artevelde)

  • Workshop EVT vs CVT vs UVS - EVTA

  • Elastisch tapen binnen logopedie – Fysiograaf (Artevelde)

  • Lichtenberg methode – Intensieve driedaagse cursus (LiviCuypers)

  • Praktische cursus spelling – Kwec

  • Praktische cursus lezen – Kwec

  • Lichtenberg methode – Introductie Thomas More

  • Stem in Transitie – Katrien Eerdekens en Evelien
   D’Haeseleer

  • Tweedaagse opleiding Buteyko – Karen Rubbrecht

  • Symposium Voice in Trans and Gender Diverse People

  • OMFT Traject – Karen Rubbrecht (Respire & Lets Speak)

  • Workshop Polyvagaal theorie en craniotherapie bij
   stempatiënten – Bert Van Puymbroeck

  • Opleiding tot hartcoherentiecoach – Louis Van Nieuland en Melinda Wezenaar

  • Workshop Stembevrijding - VKS

  • Estill Voice Training – Level 1 en level 2 – Dörte Hyldstrup en Katrien Van Opstal

  • Workshop Estill Voice Training bij dysfonie – AZ Sint-Jan Brugge

  • Manuele (circum)laryngeale facilitatie – Annelies Labaere en Nico Lambrechts

  • Zangopleiding conservatorium Brugge – Pop/Jazz

  • Logopedische begeleiding bij kinderen met schisis – Gertie Van den Driessche

  • Oromyofunctionele therapie (OMFT) – basiscursus - Peter Helderop

  • Lid van VKS (Vlaamse Kring Stemtherapeuten) en EVTA

  • Manuele technieken bij oromyofunctionele therapie - Stephan King & Karen Rubbrechts

 • Ervaring

  • Logopedist in de zelfstandige praktijk (verscheidene problematieken)

  • Logopedist BZIO – revalidatie patiënten met neurogene communicatiestoornissen en dysfagie

  • Logopedist secundair bijzonder onderwijs (type basisaanbod, type 3, type 9) (OV3)

  • Logopedist ondersteuningsnetwerk type 7 (spraak- en taalstoornissen en auditieve stoornissen)

  • Logopedist cognitief sterke leerlingen - Basisschool Manitoba Sint-Andries

bottom of page