top of page

LEERPROBLEMEN

Leerproblemen worden gekenmerkt door een achterstand op vlak van lezen, spelling en/of rekenen. Soms is er enkel sprake van een achterstand die kan ingehaald worden met behulp van logopedie. Indien logopedie weinig of geen evolutie oplevert, spreken we van een hardnekkig leerprobleem of een leerstoornis. De diagnose dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie kan dan gesteld worden. In therapie gaan we steeds op zoek naar de sterktes, talenten en interesses van het kind. Er wordt gezocht naar effectieve leertechnieken en de motivatie van het kind wordt gestimuleerd aan de hand van succeservaringen en leerplezier. Er wordt ook gezocht naar hulpmiddelen die in de klas kunnen worden ingezet.

LEZEN – DYSLEXIE

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen op woordniveau.

Kinderen met leesproblemen hebben moeite met het automatiseren van de teken-klankkoppeling. Zij hanteren vaak een spellende of radende leestechniek. Ze gaan ofwel letter per letter lezen om deze nadien samen te voegen tot een woord (wat zorgt voor een traag leestempo) of ze gaan net raden wat er staat (wat zorgt voor veel leesfouten). Bovendien is het leesbegrip vaak ook beperkt bij kinderen met leesproblemen. Ze ervaren ook in beperkte mate leesplezier.

SPELLING – DYSORTHOGRAFIE

Dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van spellen op woordniveau.

Kinderen met spellingsproblemen hebben moeite met het automatiseren van de spellingsregels. Ze vinden het moeilijk om spraakklanken om te zetten in letters. Vaak hebben ze ook een beperkt fonologisch bewustzijn. Ze vinden het moeilijk om bepaalde klanken van elkaar te onderscheiden en hebben weinig inzicht in woord- en zinsstructuren. Hierdoor vormt schrijven een groot probleem voor hen.

REKENEN – DYSCALCULIE

Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden. Kinderen met rekenproblemen hebben moeite met het automatiseren van rekenfeiten (zoals tafels) en rekenprocedures (bewerkingen). Vaak hebben ze ook een beperkt inzicht in de getalstructuur en de getalwaarde. Vraagstukken vormen ook vaak een struikelblok.

bottom of page