top of page

ORO-MYOFUNCTIONELE STOORNISSEN

OMFT staat voor oromyofunctionele therapie. Deze therapie is gericht op het onderzoeken, vaststellen en afleren van afwijkend mondgedrag.

De vorm van je mond en de stand van je tanden worden grotendeels bepaald door de spieren in en om je mond (tong, lippen…). Afwijkende mondgewoonten zoals mondademen, duimzuigen, tongpersen, foutieve tongplaatsing in rust… kunnen het evenwicht van die spieren verstoren en je gebit negatief beïnvloeden, alsook leiden tot articulatieproblemen. Oromyofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie om de spieren in en om je mond terug in evenwicht te brengen. Correcte mondgewoonten en een hersteld spierevenwicht zullen rechtstreeks invloed hebben op de kaak- en gebitsontwikkeling en herval na orthodontie minimaliseren. Ook draagt OMFT bij aan het verkrijgen van een goede neusademhaling en dus algemene gezondheid.

bottom of page