top of page

DYSFAGIE

Een persoon met dysfagie heeft problemen om voedsel en/of drank veilig en/of efficiënt van de mond via de keelholte naar de slokdarm te brengen. Slikstoornissen hebben een negatieve invloed op de levenskwaliteit. Vaak leiden ze tot ernstig gewichtsverlies en/of uitdroging. Er zijn verschillende oorzaken van dysfagie: neurologisch (bv. CVA, Parkinson…), organisch (bv. tumor in hoofd/hals), medische behandeling (medicatie, bestraling…), leeftijdsgebonden,…

bottom of page