top of page

STEM

DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

VAN STEMSTOORNISSEN

Een stemstoornis (of dysfonie) is een stoornis van de stem door een organisch letsel of een dysfunctie. Het klachtenpatroon kan sterk variëren: heesheid, ruwheid, stemzwakte, stemvermoeidheid, pijn in de keel, spanningen in het keelgebied, ademhalingsmoeilijkheden,…

Er zijn twee grote stoornisgroepen: 

  • Een functionele stemstoornis is een niet-organische stemstoornis. Dat betekent dat er geen medisch aantoonbare oorzaak is. De stoornis ontstaat door foutief stemgedrag.

  • Bij een organische stemstoornis is er een duidelijk pathologisch letsel, bv. stemplooiknobbels (noduli), oedeem, cyste, poliep, sulcus... Zo'n letsel kan aangeboren zijn.

Afhankelijk van de soort stemstoornis zal een andere aanpak en methodiek gehanteerd worden.  Tijdens de stemtherapie gaan we samen aan het werk om met gerichte stemoefeningen en het wijzigen van gedragspatronen de meest optimale stemkwaliteit te bekomen. Indien opportuun kunnen ook manuele (circum)laryngeale technieken worden toegepast.

BEHANDELING VAN PATIËNTEN METLARYNGECTOMIE

Spraak- en reukrevalidatie wordt opgestart bij personen met een totale laryngectomie.

TRANSGENDER STEM- EN SPRAAKTRAINING

Het meest opvallende verschil tussen mannen en vrouwen is het verschil in toonhoogte. Echter niet enkel de toonhoogte maakt een stem mannelijk of vrouwelijk. Tijdens logopedie wordt gewerkt op toonhoogte, luidheid, resonantie, snelheid, articulatie, woordenschat, intonatie, ondersteunende gebaren, stemhygiëne,…

STEMCOACHING - STEMTRAINING - PRESENTATIETECHNIEKEN

Tijdens stemtraining verbeteren we je stemmogelijkheden vanuit een gezonde stemfunctie. Zo werk je ook preventief en voorkom je dus stemproblemen. Beroepssprekers en professionele stemgebruikers (leerkrachten, verkopers, presentatoren, advocaten, journalisten, politici, bedrijfsleiders, acteurs, zangers,…) kunnen hier zeker baat bij hebben. Zangers die wensen hun stemmogelijkheden uit te breiden, alsook personen die beter willen leren presenteren of spreken voor groep, zijn ook welkom.

bottom of page