top of page

TAAL

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op een andere manier of op een ander tempo. Indien er problemen zijn met de taal, dan maken we een onderscheid tussen een vertraagde taalontwikkeling of een taalontwikkelingsstoornis.

Bij een vertraagde taalontwikkeling doorloopt het kind de normale stadia van de taal, maar duurt het iets langer dan bij de leeftijdsgenoten.

Bij een taalontwikkelingsstoornis ondervindt het kind problemen met de ontwikkeling van de taalvorm (zinsbouw, verbuigingen en vervoegingen, …), de taalinhoud (woordenschat) en het taalgebruik.

bottom of page