top of page

UITSPRAAK & ARTICULATIE

DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

ARTICULATIESTOORNIS

Bij articulatieproblemen zijn er moeilijkheden om bepaalde klanken correct te produceren. Er moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen een fonetisch en een fonologisch articulatieprobleem.

Een fonetisch articulatieprobleem betreft moeilijkheden met de motorische productie van één of meerdere spraakklanken (vb. /r/ of /s/ correct uitspreken).

 

Bij een fonologisch articulatieprobleem is de articulatie van de spraakklank wel mogelijk, maar wordt deze spraakklank foutief gebruikt. Het probleem situeert zich dan niet op het niveau van de productie van de klanken, maar op het niveau van de betekenistoekenning. Bepaalde klanken worden dan bijvoorbeeld weggelaten of omgewisseld. Vaak is er dan ook sprake van een verminderde spraakverstaanbaarheid.

 

Beide problemen worden op een verschillende wijze door de logopedist behandeld. In samenwerking met de ouders en het kind gaan we aan de slag om zo snel mogelijk tot een goede verstaanbaarheid te komen.

ARTICULATIE OPTIMALISEREN – DICTIE

Het optimaliseren van de articulatie kan nuttig zijn voor professionele en niet-professionele stemgebruikers. Er kan getraind worden op het wegwerken van dialectische invloeden, verhogen van de spraakverstaanbaarheid, intonatie, open en pittige articulatie.

bottom of page